ID-grafiki = 8 Fundacja RWR
 

Serdecznie witamy na stronie Fundacji Równi Wśród Równych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prowadzonymi przez nas projektami. Liczymy na wsparcie i pomoc w każdej postaci – pracy wolontariackiej, drobnych datków i dużych darowizn pieniężnych, wszelkich dóbr materialnych i intelektualnych do wykorzystania w planowanych przez nas aukcjach na rzecz podopiecznych.

Wierzymy, że każde uczynione przez człowieka dobro wróci do niego w dwójnasób niczym powracająca fala, chcemy dzielić dobrem i tak działać aby wszyscy byli równi wśród równych. Przyłącz się do nas….

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że po wielu latach pracy na rzecz Fundacji Równi Wśród Równych jako Prezes Zarządu, jestem zmuszona  zrezygnować z pełnionej funkcji. Sprawy osobiste i zdrowotne  powodują konieczność zredukowania obowiązków. Z Fundacją związana jestem od 2011 roku, starałam się robić wszystko co w mojej mocy aby pomagać zgłaszającym się do nas osobom, aby objęci  wsparciem podopieczni czuli się z nami dobrze. Sercem nadal tu pozostanę. Jednak formalnie skład zarządu organizacji zmienił się i niebawem nowy zarząd dokona prezentacji członków a także planowanych działań.

Dziękuję serdecznie  za dotychczasową współpracę wszystkim pracownikom, współpracownikom i wspaniałym wolontariuszom. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Podopiecznych i  Sympatyków Fundacji RWR.


Mariola Kowalska

Fundacja Równi Wśród Równych jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność społecznie użyteczną oraz gospodarczą, z której zysk przekazywany będzie na cele statutowe.

W działalności gospodarczej zatrudniane będą również osoby niepełnosprawne.

 

Celem działania Fundacji jest wszelka pomoc świadczona na rzecz osób niepełnosprawnych,

w tym w szczególności na rzecz dzieci niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem

i wykluczonych społecznie oraz osób po 45 roku życia, a w szczególności:

- integracja społeczna i zawodowa,

- edukacja społeczna oparta na zasadach integracji,

- promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

- zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,

- rozwój budownictwa dostępnego dla osób niepełnosprawnych,

- pomoc materialna,

- wspieranie dostępu do kultury,

- edukacja, trening i rehabilitacja,

- opracowywanie, tworzenie i wdrażanie nowych technologii przeznaczonych dla spełniania celów określonych powyżej.

 

Fundacja jest zarejestrowana w KRS pod nr 339722 od 2010 roku.
NIP: 525 247 43 49

REGON: 142237887

nr. konta bankowego: 33 8769 0002 0680 1632 2000 0010


SKŁAD ZARZĄDU :

Prezes: Adam Sulewski

Członkowie Zarządu: Monika Kostoczko-Szczęśniak,

                                      Joanna Kwapisz-->