ID-grafiki = 10 Fundacja RWR
 

ŻYJMY Z PASJĄ

FOLKLOR MAZOWSZA – KUŹNIĄ DZIECIĘCYCH TALENTÓW

 

Projekt FOLKLOR MAZOWSZA – KUŹNIĄ DZIECIĘCYCH TALENTÓW miał na celu budowanie współpracy na rzecz rozwijania kompetencji kulturowych i  zdolności artystycznych dzieci i młodzieży z terenu woj. mazowieckiego. Gościliśmy uczestników z 3 ośrodków szkolno-wychowawczych w cyklach 3-dniowych warsztatów które obejmowały: 

- artystyczne warsztaty śpiewu, podczas których uczestnicy wspólnie poznawali i wykonywali pieśni i piosenki regionalne Mazowsza. Była to forma kultywowania lokalnych tradycji, okazja poznania wartości folklorystycznych, nawiązania relacji, przełamywania wewnętrznych zahamowań uczestników służących wzmocnieniu poczucia ich własnej wartości. Warsztaty prowadziła instruktorka zespołu Warszawianka

- artystyczne warsztaty taneczne, podczas których uczestnicy  mieli okazję poznać najpopularniejsze tańce regionalne Mazowsza. Warsztaty poprowadzili instruktorzy tańca ludowego – byli tancerze zespołu MAZOWSZE. Warsztaty miały przełamać barierę wycofania społecznego naszych młodych gości.

- artystyczne rzemiosło wyplatania, warsztat zapoznał uczestników z zasadami i procesem wyplatania figur i przedmiotów przy użyciu słomy i siana jako najważniejszych lokalnych surowców plecionkarskich oraz pokazał jak można przy  wykorzystaniu prostych, codziennych materiałów wykonać rzeczy niezwykłe. Pod okiem lokalnych twórczyń uczestnicy  wyplatali swoje rękodzieła,

- artystyczne rzemiosło garncarstwa, zapoznało uczestników z historią garncarstwa, procesem toczenia naczyń i zdobienia przy pomocy farb akwarelowych. Uczestnicy  własnoręcznie wyrabiali naczynia, co było świetną twórcza zabawa z przyjaznym materiałem, jakim jest glina.

Wszystkie warsztaty i zajęcia odbywały się  pod okiem specjalistów, którzy podzielili się z uczestnikami swoim długoletnim doświadczeniem, przekazali wiedzę z danych obszarów oraz służyli pomocą i fachową poradą podczas zajęć praktycznych.

Fundacja RWR  wspierając rozwój  młodych ludzi, dała im szansę zdobycia cennych doświadczeń życiowych i kulturalnych. Projekt, który odbył się dzięki dotacji MEN był realizacją założeń Janusza Korczaka, głoszącego, że wychowanie i nauczanie traktowane jest jako proces oparty na partnerstwie, szacunku i tolerancji, w którym dzieci i młodzież uczy się samostanowienia poprzez odkrywanie własnych umiejętności, uczy wymiany doświadczeń, poznania indywidualnych opinii, aktywnego udziału w tworzeniu wydarzeń kulturalnych..

 

  

Podsumowaniem projektu był piknik na którym wszyscy uczestnicy poszczególnych warsztatów wspólnie wykonali poznane piosenki i tańce regionalne Mazowsza. Odbyła się również wystawa wszystkich prac wykonanych podczas warsztatów rzemiosła artystycznego.

Były dodatkowe atrakcje – gry i zabawy ruchowo-taneczne, poczęstunek, wręczenie dyplomów i nagród okolicznościowych uczestnikom imprezy.

Nam, organizatorom było bardzo miło usłyszeć wiele ciepłych słów od dzieci, które świetnie bawiły się, zdobyły nową wiedzę i opanowały nowe umiejętności. Zawiązały się wśród nich nowe znajomości i przyjaźnie – wierzymy, że na dłużej. Kadra pedagogiczna z placówek zaproszonych do projektu również składała podziękowania i wyrazy uznania. Wszyscy mamy nadzieję na kolejne podobne przedsięwzięcia.

men.jpg

-->