ID-grafiki = 8 Fundacja RWR
 

 

W grudniu 2011 roku - w ramach ogłoszonego przez MCPS konkursu - Fundacja otrzymała grant od Województwa Mazowieckiego. Środki posłużyły realizacji projektu

 

"Mazowieckie zwyczaje i obrzędy",

 

w ramach którego zorganizowano imprezy dla szkół integracyjnych z powiatów warszawskiego i mińskiego w Mazowieckim Siole Julianówka. Gościliśmy uczniów z następujących placówek:

 

- Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana
w Warszawie

 

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mińsku Mazowieckim

 

- Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Mińsku Mazowieckim

 

- L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w
Warszawie

 

 

 

Celami projektu „Mazowieckie zwyczaje i obrzędy” były:

 

- przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z odbioru szerokiej
gamy zasobów lokalnej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kultury Mazowsza

 

- zainteresowanie uczestników zwyczajami regionalnymi, zwiększenie wiedzy na
temat regionu oraz umożliwienie nabycia nowych umiejętności praktycznych

 

- pomoc szkolnym klasom integracyjnym w zafunkcjonowniu w środowisku poza
szkolnym

 

 

 

Uczestnicy imprez spotkali się z lokalnymi twórczyniami ludowymi z okolic Mińska Mazowieckiego, które opowiedziały o bożonarodzeniowych zwyczajach i obrzędach, przeprowadziły warsztaty podczas których wykonane były ozdoby choinkowe, tradycyjne żłóbki i szopki. W czasie zajęć dzieci niepełnosprawne mogły skorzystać ze wsparcia i pomocy również swoich pełnosprawnych kolegów.

 

Warsztatom towarzyszyły liczne zajęcia rekreacyjne, m.in.: pieczenie chlebka/kiełbasek, przejażdżki wozem konnym, wizyta w mini zoo. Na zakończenie – podziwiając wykonane „cudeńka” dzieci śpiewały kolędy i spotkały się ze Św.Mikołajem, który obdarował wszystkich uczestników upominkami gwiazdkowymi.

  

 

W ramach drugiego projektu

 

„Opanuj emocje - działaj
konstruktywnie”

 

w tych samych szkołach przeprowadzone zostały także szkolenia i warsztaty dla rodziców dzieci z klas integracyjnych w tym członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy, bezpośrednio zaangażowanych w procesie rehabilitacji zawodowej i/lub społecznej osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Celami szkoleń i warsztatów były:

 

- nauka rozpoznawania emocji pojawiającychy się w związki z opieką nad dzieckiem w tym również niepełnosprawnym

 

- nauka technik niwelowania napięcia emocjonalnego

 

- nauka metod komunikacji wygrany-wygrany

 

- doskonalenie umiejętności inter- i intrapersonalnych

 

- rozpoznawanie uczuć i potrzeb swoich i podopiecznego

 

- odreagowanie emocji

 

- rozpoznawanie barier emocjonalno-motywacyjnych i poznawczych

 

- poznanie własnych zasobów niezbędnych do organizowania życia w chwili obecnej i przyszłości

 

- podniesienie umiejętności pracy z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi

-->